Plac

Nasz plac manewrowy znajduje się w Lubinie przy ul. Przemysłowej, jest to miejsce bezpieczne i wyłączone z ruchu drogowego. Wymiary stanowisk do ćwiczeń są identyczne jak na placu egzaminacyjnym, profesjonalnie oznakowane. Pora jesienno-zimowa nie jest dla Nas przeszkodą do ćwiczeń, ponieważ plac manewrowy jest oświetlony.

DSCN1399